Recenze produktů

Recenze je publicistický žánr, který seznamuje širší veřejnost s produktem. Recenze je písemný kritický posudek.