Cena dopravy

Doprava v ČR:

Doprava s ČR je realizována prostřednictvím společnosti Česká pošta a.s.

logo-ceska-posta.gif

Obchodní balík: 70 Kč

Kurier: - Kč

Služby za příplatek:

Dobírka: 30 Kč

Doprava do zahraničí je možná a je sjednána zvlášť.

Doprava a zprostředkování služby dobiekra k dopravě je realizováno prostřednictvím České pošty. Česká pošta se stala od 1. ledna 1993 – zároveň s osamostatněním České republiky – státním podnikem. Mohla tak po dlouhých desetiletích navázat na nejlepší tradice prvorepublikového státního podniku Československá pošta a prokázat svou životaschopnost a smysluplnost v podmínkách tržního hospodářství.

 

Slovenská pošta a.s.

Slovenská pošta, a. s., je popredný poskytovateľ moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na domácom trhu, s vytvorenými logistickými podmienkami na podnikanie v strednej a vo východnej Európe.

Zo štátneho podniku sa 1. 10. 2004 sa Slovenská pošta pretransformovala na akciovú spoločnosť.

Slovenská pošta je samostatný podnikateľský subjekt, ktorý hospodári bez dotácií zo štátneho rozpočtu.

Slovenská pošta poskytuje služby širokej verejnosti prostredníctvom siete svojich pôšt a špecializovaných stredísk, ktoré sa snažia byť dostupné pre všetkých.

Podľa jednej z verzií bol názov „pošta" prevzatý z latinského spojenia "statio posita" (stanica pevná, postavená), čím sa v starom Ríme pomenúvali miesta, kde oddychovali na svojich cestách verejní poslovia, kde sa prepriahali záprahy verejných kurzov ("cursus publicus") a kde sa aj sústreďovali správy, ktoré poslovia a kurzy prenášali a prepravovali.